Coronaspiegel

Programma Omgevingswet

5.6 Programma Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is om diverse redenen uitgesteld tot 1 januari 2022. De landelijke regelgeving is nog niet stabiel, het DSO is niet op tijd gereed, gemeenten moeten voldoende tijd hebben om door middel van oefenen en testen zich voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast zorgt de coronacrisis voor vertraging van het gehele invoeringsproces omdat ook bij het rijk de prioriteit momenteel ligt bij deze crisis.

De omgevingsvisie
De invloed van de coronacrisis, met name de 1,5 meter-maatschappij heeft gevolgen voor de openbare ruimte en daarmee op de omgevingsvisie en op het op te stellen omgevingsplan. Het is sterk afhankelijk van hoe lang de crisis duurt en of de 1,5 meter de norm blijft. Het is nu nog te vroeg om hier op te anticiperen omdat het nog te onduidelijk is hoe dit zich gaat ontwikkelen en wat de (blijvende) effecten zijn van deze crisis. Het proces van de omgevingsvisie wordt vooralsnog conform planning afgerond in oktober 2020. Op de middellange termijn kan de omgevingsvisie eventueel worden bijgesteld, mocht dat noodzakelijk zijn. Dit zal dan meegenomen worden bij de periodieke bijstelling van de visie.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 12/21/2020 13:44:29 met de export van 07/01/2020 14:55:36