Coronaspiegel

Programma Nieuwstraatkwartier

5.7 Programma Nieuwstraatkwartier

Het programma Nieuwstraatkwartier heeft als leidraad aan te sluiten bij de bewegingen in de wijk. Deze flexibele opstelling vraagt de coronacrisis nu ook. De werkzaamheden in de Schoolstraat worden nu uitgevoerd. Door de coronamaatregelen liggen de geplande activiteiten van bewoners stil. Hierdoor kunnen wij de relatie met en tussen bewoners niet verder uitbouwen, zoals we dat eerder in andere buurten wel deden. Dat kan zijn weerslag krijgen in het aantal bewoners dat op termijn actief blijft en leiden tot een lagere sociale cohesie in de buurt. De ondernemersvereniging in de Nieuwstraat startte meteen bij aanvang van de coronacrisis het initiatief ‘Nieuwstraat helpt’ waarbij bewoners in het Nieuwstraatkwartier die hulp nodig hebben ‘gekoppeld’ worden aan bewoners die hulp willen geven.

Bewonersinitiatief de Hagedoorn is tijdelijk gesloten. Welke gevolgen de coronacrisis heeft voor de toestroom van bewoners als ook financieel is nog niet aan te geven. Er wordt gekeken hoe de Hagedoorn op een veilige manier weer open kan. Een aantal bewonersinitiatieven kan nu niet opgepakt worden tot teleurstelling van de bewoners. Uitdaging is de bewoners enthousiast te houden om op een later tijdstip hun idee uit te voeren. Binnenkort start Buurtgenoot met de pilot voor woningeigenaren en duurzaamheid.

De Nieuwstraat is in 2018 en 2019 heringericht waardoor de straat in delen afgesloten was. Voor de ondernemers had dit tot gevolg dat zij minder klanten kregen en dus minder inkomsten. Ook de coronacrisis zorgt voor minder klandizie en dus in korte tijd opnieuw minder inkomsten voor de ondernemers. Vraag is of alle ondernemers dit ‘overleven’.

Het SCP waarschuwt voor een vergroting van de tweedeling in de maatschappij. Vooral mensen met een laag inkomen maken zich zorgen over hun gezondheid en de economische gevolgen van de crisis. De sociaaleconomische effecten zal kwetsbare inwoners, volwassenen en kinderen, het hardst raken. In wijken als het Nieuwstraatkwartier is het van belang dat bewoners goed op de hoogte zijn waar zij terecht kunnen met hun vragen en zorgen. Hier vervullen de recent gestarte sociale wijkteams en het welzijnswerk een belangrijke functie.

Een stijgende werkloosheid, als gevolg van een economische recessie, leidt tot een lager inkomen bij bewoners. Zij kunnen dan minder investeren voor duurzaamheid.

Mogelijke handelingsperspectieven voor het programma Nieuwstraatkwartier

  1. Monitoring kwetsbare inwoners

Monitoren of kwetsbare inwoners met hun vragen het sociaal wijkteam bereiken.

  1. Versnelde omscholingsmogelijkheden

Versneld de mogelijkheden onderzoeken naar omscholing voor een vitaal beroep of herwaardering maakindustrie. Hierin samenwerken met het UWV waar het aantal WW-aanvragen (van mensen met een recent arbeidsverleden) toeneemt.

  1. Extra activiteiten

Organiseren van extra activiteiten in de wijk op 1,5 meter afstand om contact en cohesie juist nu te stimuleren en om in de zomerperiode spanningen te voorkomen. Met onderwijs, jeugd- en kinderwerk zomeractiviteiten organiseren voor ontspanning en om leerachterstanden tegen te gaan.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 12/21/2020 13:44:29 met de export van 07/01/2020 14:55:36